top of page
széchenyi-2020.png

A Felhívás címe: Vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása

A Felhívás kódszáma: GINOP-1.1.1-18

A projekt címe: Quatum Leap Inkubátor Győr továbbfejlesztése

A projekt azonosító száma: GINOP-1.1.1-18-2018-00013

A kedvezményezett neve: Quantum Leap Innovációs és Iparfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

A támogatás összege: 38 643 500 Ft

A támogatás mértéke: 70,00 %.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő dátuma: 2019.02.01.

A projekt befejezésének tényleges dátuma: 2022.01.12.

A projekt célja, tartalma

 

A Quantum Leap a győri Széchenyi István Egyetemmel (SZE) kötött stratégia megállapodás értelmében indította el a győri központú, startup inkubáció megvalósítását, Győr-Moson-Sopron megyei és Nyugat-Magyarországi fókusszal. A startup inkubációhoz szükséges infrastruktúrát a Széchenyi István egyetem biztosítja, amely bázisául a Menedzsment Campus épülete szolgál. Az inkubáció fő célja, hogy az egyetemi innovációs bázison képződő innovációk startuppá és spinoffá fejlesztése megtörténjen, és azok piacra lépjenek. Az inkubáció az ötlet validálástól, a startup és prototípus építésig, majd a piaci validálásig és piacra lépésig tart. Az inkubációs működést az egyetemi bázisról kikerülő startupok hatékony üzletfejlesztése, piacra léptetése és több nemzetközi sikersztori létrehozása indukálja. Ehhez megfelelő alapot képez a Széchenyi István Egyetemen (Győrben) zajló magasszintű innovációs és K+F tevékenység, amely üzletileg hasznosítható technológiai transzferjének modelljét is kialakítja a régiós inkubátor. Az inkubáció folyamatosan nyitott, de ún. inkubációs szemeszterekben történik.

A GINOP-1.1.1-18-2018-00013 „Quatum Leap Inkubátor Győr továbbfejlesztése” pályázati konstrukcióban a Quantum Leap Innovációs és Iparfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 38 643 500 Ft támogatást nyert, melyből az inkubátor további fejlődését, kapacitásnövelését és programok magas színvonalú megszervezését támogatja.

Az inkubátor ez alatt az idő alatt több pre-seed és seed fázisban lévő vállalkozás fejlődését tervezi inkubációs szolgáltatásaival támogatni.

A vállalkozásoknak 6-12 hónap áll rendelkezésre a terveik megvalósítására és a piacképes fejlesztés megteremtésére. A címzetti vállalkozásba saját részesedése mellett további üzleti befektetőt keres már az inkubációs szakaszban. A startup sikerrel végezte el az inkubációt amennyiben a max. 18-24. hónapos időtáv alatt nemzetközi piaci potenciállal rendelkező terméket hoz létre vagy sikerrel lép ki a nemzetközi piacra, vagy a fejlődéséhez további külső forrást, kockázati tőkét von be.

Az inkubátor alapvetően két startup fejlettségi szinten tartja az inkubációt a győri egyetemi bázison: preseed (magvető előtti) és seed (magvető) fázisok. A 3. szint ugyanakkor már az 1-2. szintet sikerrel teljesítő startup-ok részére nyitott, ott csak kivételes esetben történhet inkubáció indítása.

Az inkubációban részt vevő startupok kiválasztásáról az inkubátor Vezető Testülete (VT) dönt, ezen főbb szempontok alapján:

  • rendelkezzen prototípussal, annak hiányában validálható koncepcióval;

  • igénybe tudja venni a Széchenyi Egyetem, Győr (SZE) kutatási infrastruktúráját és a Mobilis Központban (Győr) biztosított irodai infratruktúrát és startup bázist;

  • a fejlesztés igényeljen speciális anyagfelhasználást;

  • a fejlesztés igényeljen tudástranszfert: az SZE kutatóinak, egyetemi oktatóinak tudástranszfere, kapcsolódó K+F projektek beemelésére legyen alkalmas;

  • a fejlesztés nagyobb részt munkabérigénnyel, anyagfelhasználási és a szolgáltatások használati igényével járjon;

  • a fejlesztés 6-12 hónapon belül piacosítható vagy következő fázisba lépő eredménnyel rendelkezzen;

  • a fejlesztés 6-12 hónap után képes legyen következő szintű (kockázati) tőkebevonás lebonyolítására;

  • a fejlesztés eredménye nemzetközileg is értékesíthető piacképes termék/szolgáltatás legyen.

GINOP-1.1.1-18

bottom of page