top of page
hun_info.png
bg-2.png

UNI GYŐR

STARTUP
PROGRAM

Idén ősszel is elindul inkubációs programunk, ahol az egyetemi fejlesztési környezet, az izgalmas nemzetközi kihívások, az inkubációs szakértelem és a forrásbevonás találkozik - az innováció középpontjában pedig a tehetség áll.
 

sc_logo.png
hiventures.png
SZE logo.png

JELENTKEZÉS LEZÁRULT!

vertical_1.png
bg-22.png

INKUBÁCIÓ PROGRAMTERVE:

Üzleti és
pénzügyi terv

Lean startup módszertan

Lean canvas és business model canvas módszertan

UX/UI, szolgáltatás- és terméktervezés, termékstratégia

Csapat- és időgazdálkodás

Piacra jutási

stratégia

Stakeholder mapping módszertan

Nemzetközi validáció

Szellemi tulajdon (IP)
az SZTNH szakembereivel

Ügyfélszerzés

és értékesítés

Pitch deck és one-pager elkészítése

Pitch

felkészítés

AMIT NYÚJTUNK

 • Nemzetközi jógyakorlatokra épülő, hathetes online inkubációt

 • Tapasztalt képző- és mentorgárdát, egyéni tanácsadást 

 • Bepillantást a magyar startupvilágba 

 • A program végén a legjobb csapatoknak kezdőbefektetés 
  lehetőségét  

AMIT VÁRUNK

 • Egy skálázható, innovatív ötletet  

 • Elkötelezett csapatot 

 • Az EIT Urban Mobility kihívásra megoldást vagy iparágtól független ötletet 

 • Egyetemista és nem egyetemista tehetségeket egyaránt, az ország bármely részéről 

Akiknek a véleménye igazán számít

Szabolcs.jpg

SZILÁGYI SZABOLCS

Block Bike Racks

''Sikeres startupot csak sikeres mentorprogram ered- ményezhet. És miről ismerszik meg egy jó mentorprogram? Elsősorban arról, hogy hasonlít az alanyára: már az első pillantásra nagy reményekkel kecseg-tet és gyorsan irigylésre méltó eredmények felmutatására képes. Az UNI BME Startup Program először megrendezett képzése pont ilyen volt. Ha egyetemi hallgatóként van egy jó ötleted, és nem tudod, hogy kihez fordulj vele, segítek: a Startup Campushoz, hiszen idén is várnak ezzel a lehetőséggel.''

vamosi_florian.jpg

VÁMOSI FLÓRIÁN

Ultimate Waterprobe

''A startup világban, legyen a vállalkozásunk bármilyen fázisban, mindig szükségünk van szakmai tanácsokra és szemlélet-formálásra. A Startup Campus programjai a középiskolától az egyetemi programokon át az akcelerátorig segítik ebben a magyar startup ökoszisztéma legkülönfélébb szereplőit.''

Zambo_Gergo.jpg

ZÁMBÓ GERGELY

ReSpray

''A Startup Campus képzései remekül kiegészítették az egyetemen tanult elméleti tudásunkat olyan gyakorlati készségekkel, amik rendkívül hasznosak a projektünk megvaló-sítása során. Emellett sok hozzánk hasonló helyzetben lévő csapattal, mentorokkal és szervezőkkel is megismer-kedhettünk, akiktől rengeteget tudtunk tanulni.''

November

1.

Jelentkezési határidő

November

2-6.

November

6.

Nov. 9. -

Dec. 3.

Inkubáció

November

közepe

Networking esemény

December

3.

Demo Dayre bekerülő

csapatok bejelentése

December

3-10.

Egyéni mentoráció,

pitch training

December

10.

Demo Day: startup verseny 

Kiválasztás: startup verseny

Bekerülő csapatok kiértesítése

EIT Urban Mobility kihívás

Fő támogató partnerünk az EIT Urban Mobility, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) kezdeményezése, akik Magyarországon is keresik azokat az ötleteket és startupokat, akik a jövő településeit formálják, és élhetőbbé teszik a városi tereket.

A programban a modern városi közlekedés legnagyobb kihívásaira keresünk megoldásokat, többek közt a növekvő forgalom kezelésére, a tömegközlekedés javítására, és a károsanyag-kibocsátás csökkentésére. Várjuk azokat az ötleteket, amelyek előrébb viszik a mobilitás úttörő trendjeit, így például a Mobility-as-a-Service fejlesztéseket, a jármű-megosztást, a gépjármű-automatizálást, az e-mobilitást, a jármű-kommunikáció újításait, vagy bármilyen más okosváros vagy városi mobilitási megoldást kínálnak.

bady-qb-751603-unsplash.jpg
bground_merge.png

Partnerek

Combination EU1 horizontal_1-1.png

EIT Urban Mobility: Business Creation Programme

Az EIT Urban Mobility az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) városi közlekedésre irányuló kezdeményezése. A Business Creation programmal céljuk, hogy irányadó szereplővé váljanak a piacon, ha a városi mobilitással kapcsolatos projektek startup és scale-up formá-ban való elindításáról van szó. Ehhez 2026-ig 180 startupot kívánnak támogatni, amelyek együtte-sen 50 millió eurós bevételt generálva a piacon is helyt állnak majd. 

SZE logo.png

SZÉCHENYI EGYETEM

A Quantum Leap 2017 óta dolgozik a Széchenyi István Egyetemmel partnerségben, és együttmű-ködésük keretében olyan startup projekteket támogatnak, melyek nagy piaci potenciállal, továbbá nemzetközi piaci és befektetési perspek-tívával bírnak. A startup inkubációhoz szükséges infrastruktúrát az egyetem biztosítja, amely bázisául a Menedzsment Campus épülete szolgál. Az inkubációs működést az egyetemi bázisról kikerülő startupok hatékony üzletfejlesztése, piacra léptetése és több nemzetközi sikersztori létrehozása indukálja. Ehhez megfelelő alapot képez a Széchenyi István Egyetemen (Győrben) zajló magasszintű innovációs és K+F tevékenység. 

sc_logo.png

Startup Campus

A Startup Campus egy nemzetközi innovációs központ és startup inkubátor. Vállalati és állami partnerei számára fejleszt és valósít meg innovációs programokat: oktatási, inkubációs, befektetési, értékesítési és külföldi piacra lépési szolgáltatásokkal segíti az innovatív projekteket ötlet fázistól a nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-kig. Programjait nemzetközi csapat valósítja meg, jelenleg három országban és öt városban. A Startup Campus küldetése, hogy üzleti alapon hozzon létre a társadalom számára hasznos értékeket. 

120160559_620230381975145_24574077318883

SZTNH

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati főhivatal, amely a szellemi tulajdon hazai és nemzetközi védelmével is foglalkozik. Egy startup indulásánál elengedhetetlen, hogy az innovatív vállalkozók ötletei megfelelő időben váljanak védett szellemi tulajdonná, ezért az UNI Győr Startup Program csapatait is az SZTNH szakértői készítik fel a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekben. 

hiventures.png

Hiventures

Az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures, Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb és legaktívabb kockázati tőkealapjaként, Európai Uniós és saját forrásból, több mint 271 milliárd forintnyi tőkével támogatja a teljes magyar vállalkozói ökoszisz-témát, finanszírozást biztosítva az ötletfázistól egészen a nagyvállalati beruházásokig. Ebben a folyamatban a Hiventures  szakmai támogatója a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

21-quantum-2.png

Quantum Leap

A Quantum Leap célja olyan innovációs progra-mok létrehozása és innovatív vállalkozási ötletek, startupok inkubálása és fejlesztése, amelyek révén mérvadó technológiai és társadalmi fejlődés érthető el. Céljuk eléréséhez olyan üzleti progra-mokat alkottak meg, amelyek során az innovatív vállalkozások, startupok, a technológia és ipar fejlesztését, a legújabb trendek térnyerését vagy éppen a hazai befektetői és üzleti angyal ökoszisz-téma fejlesztését tartják szem előtt.

121578377_3418987774831659_5332049923571

MILLENÁRIS

A Millenáris nem csak egy fontos szabadidős és rendezvényközpont, de a startupvilág felé is elkötelezett. A Ganz Villamossági Művek egykori telepe mára kulturális, tudományos és innovációs térré vált, ahol az elmúlt húsz évben 1500 rendezvényt tartottak. Ipari és innovációs múltjával összhangban a Millenáris kiemelt feladataként kezeli a kezdő és a fiatal vállalkozói közösség támogatását, ehhez szellemi műhelyt és infrastruktúrát biztosít mind online, mind offline események lebonyolításához.

 • Kik jelentkezhetnek az inkubációs programba? / Who is eligible to apply?
  Minimum két fős csapatok jelentkezését várjuk, lokációtól és életkortól függetlenül az ország bármely pontjáról. Bárki jelentkezhet, nem kitétel, hogy egyetemi hallgató legyen. A csapatban lehet külföldi csapattag is. Ötlet vagy prototípus fázisú hardver és szoftver projektek, iparágtól függetlenül. Teams of at least two people are welcomed to apply, regardless of location or age, from anywhere in the country. Anyone can apply, you don’t have to be a university student. There can also be foreign members on the team. We welcome idea or prototype phase hardware and software projects, regardless of industry.
 • Mire van szükség a jelentkezéshez? / What is needed for the application process?
  A jelentkezési felület pontos kitöltésére és választhatóan egy 1- max. 2 perces bemutatkozó videó feltöltésére. A videóban a következőket várjuk tőletek: - csapattagok bemutatása, - megoldás rövid ismertetése, - és miért szeretnétek részt venni a programban, mit vártok tőle. You need to fill out the application form precisely, and optionally upload a 1-2 minutes long introduction video. In the video you should mention: - introduction of the team members - a short description of your idea - and why you’d like to take part in the programme, and what do you expect from the incubation?
 • Mit kell vállalnia a csapatnak a programba való bekerüléskor? / What do the teams have to undertake when entering the programme?
  Minden képzési alkalmon jelen kell lennie minimum egy csapattagnak. Az inkubációt záró Demo Day-en, a meghívást kapó csapatok prezentálják ötletüket. At least one team member will represent the team at every training occasion. If invited, the team will pitch their idea on the Demo Day at the end of the incubation.
 • Minden képzési alkalmon kötelező a részvétel? Mi történik, ha nem tudsz részt venni? / Is it obligatory to be present at every training occasion? What happens, if I can’t participate?"
  A minimum követelmény, hogy legalább egy csapattag képviselje jelenlétével a projektet minden képzésen. The minimum requirement is that at least one team member have to perpesent the team at each training occasion.
 • Mekkora befektetést lehet kapni a program végén? / What is the amount of investment available?
  A program végén a Hiventures, Startup Campus Inkubátor, a Quantum Leap vagy EIT Urban Mobility befektetőktől lehet egyedi, vagy társbefektetői ajánlatot kapni. A Hiventures/Startup Campus Inkubátor/Quantum Leap kezdő befektetési ajánlata 20 millió Ft. At the end of the programme, the chosen teams could get individual or co-investor offers from Hiventures, Startup Campus Incubator, Quantum Leap and/or EIT Urban Mobility investors. The initial investment offer of Hiventures and Startup Campus Incubator is 20 million HUF.
 • Milyen feltételeket kell teljesíteni, hogy befektetést kaphasson a csapatod? / What conditions must be fulfilled by the team to receive an investment?"
  A Hiventures és Startup Campus Inkubátor, illetve az EIT Urban Mobility innovatív projekteket vár, amelyek jelentős növekedési potenciállal bírnak. A csapatnak kész koncepcióval kell rendelkeznie a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan. A kiválasztott csapatok a Demo Day-en prezentálhatják ötleteiket, ahol pozitív döntés esetén elkezdhetik a befektetési folyamatot. A befektetési folyamat az alábbi lépésekből áll: - Online jelentkezés a Hiventures weboldalán - Pénzügyi és üzleti terv megküldése (ezek elkészítésében segít a Program) - Befektetési Bizottság előtt történő pitch - Befektetési Bizottság döntése - Szerződéskötés és cégalapítás - Folyósítás Hiventures, Startup Campus Incubator and EIT Urban Mobility are looking for innovative projects with significant growth potential. The team need to have a ready concept in terms of the product or service. The selected teams can present their ideas at the Demo Day, where they can start the investment process, if they get a positive decision. The investment process includes the following steps: - Online application on Hiventures’ website - Sending your financial and business plan to them (the Programme will help you to prepare these) - Pitching your idea to the Investment Committee - the Investment Committee makes a decision - Signing a contract and founding a company - Payment
 • A programban való részvétel garancia-e a tőkebefektetésre? / If we participate in the programme, is it guaranteed to get an investment?"
  A programban való részvétel nem jelent garantált befektetést, azonban előnyt jelent, hiszen a Hiventures, Startup Campus Inkubátor és EIT Urban Mobility végig tudja kísérni a csapatok fejlődését. A befektetési döntési folyamaton ugyanúgy végig kell mennie minden csapatnak, a képzésen való részvétellel azonban ez a folyamat sokkal gyorsabb lehet, mint más jelentkezéseknél. Participating in the programme is not a guarantee for you to get an investment, but it is an advantage as Hiventures, Startup Campus Incubator and EIT Urban Mobility can follow the development of the teams throughout the incubation. All teams have to go through the investment decision process, although by attending the training this process can be much faster.
 • Mi történik, ha a csapat külföldön él? / What happens if the team lives abroad?"
  A program és a teljes képzés online formában valósul meg, így a világ bármely pontjáról várjuk a résztvevőket. Azonban a Hiventures befektetését kizárólag Magyarországon bejegyzett cég kaphatja meg. The programme and the entire training happen online, so participants from anywhere in the world are welcomed. However, Hiventures’ investment can only be received by a company incorporated in Hungary.
 • Szükséges-e céget alapítani a program során? / Is it needed to establish a company during the programme?
  Nem, pozitív befektetési döntés esetén lehetőség van a befektetővel együtt történő cégalapításra, amelyre a képzési program elvégzése után is sor kerülhet. No, in case of a positive investment decision, it is possible to establish a company together with Hiventures, which can happen after the programme.
 • Mekkora tőkével kell rendelkezni a cégalapításhoz? / How much capital do I need to start a company?
  Az alapítók részéről elvárt önerő mértéke min. 300.000 Ft. Kft alapításához szükséges törzstőke fennmaradó része a befektetésből is befizetésre kerülhet. Ettől még ugyanúgy 14% részesedés illeti meg a befektetőket. The minimum amount of own asset expected from the founders is 300.000 HUF . The remaining amount of equity capital to establish an LLC (Kft.) can be covered from the investment. Regardless, investors still get a 14% share.
 • Milyen jellegű tanácsadást biztosítanak a befektetők a csapatoknak? / What kind of mentoring do the investors provide to the teams?
  A Hiventures, SCI és Quantum Leap ismerteti a befektetési folyamatot és elvárásokat, biztosítja az üzleti tervezéshez szükséges sablonokat, valamint a tervezés során visszajelzésekkel látja el a csapatokat. They will give an overview of the investment process and expectations, provide templates for business planning, and give feedback to the teams during planning.

Kapcsolat

 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Instagram
 • Twitter

Ezt a projektet az EIT Urban Mobility, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) kezdeményezése finanszírozza. Az EIT Urban Mobility a mobilitással kapcsolatos pozitív változások felgyorsításán dolgozik annak érdekében, hogy a városi tereket élhetőbbé tegye. További információ: eiturbanmobility.eu. 

Projektkód: 2019.1-2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00019

bottom of page